www.technicchan.ac.th

ร่วมประชุมหารือแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมระหว่างวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี กับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วย นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมประชุมหารือแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมระหว่างวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี กับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เรื่องการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ชั้นสูงภายในวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี