ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

วันพฤหัส​ที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และผู้เเทนครู ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวสุภาพ ขวัญพูล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ) เเละติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่จะถึงนี้