www.technicchan.ac.th

ยินดีต้อนรับ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ทางวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ยินดีต้อนรับ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงในจังหวัดจันทบุรี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลพระปกเกล้า ชมรมกระต่ายจังหวัดจันทบุรี และวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์ (ห้องโสตทัศนศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี