เข้าพบทีมบริหารของ บริษัทตรี เพชรอีซูซุเชลส์ จำกัด

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วย นายสมภพ ศรีแก้ว หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นายตฤณ บำรุงสวน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ นายสมพล ผลมูล หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และนายรัฐวิชญ์ วรวัชร์พัฒนกุล หัวหน้างานยานยนต์ เข้าพบทีมบริหารของ บริษัทตรี เพชรอีซูซุเชลส์ จำกัด นำเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ (สนับสนุนโดยอีซูซุ) และศึกษาดูงานการอบรมช่างในระบบออนไลน์การฝึกทักษะงานสีและตัวถัง ณ บริษัทตรีเพชรอีซูซุ กรุงเทพมหานคร