ประชุมเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วย นางจิรวรรณ มะลาไสย หัวหน้างานบุคลากร และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ผู้ที่สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมประชุมเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ ในการกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี