www.technicchan.ac.th

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสุจริตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี กับ โรงพยาบาลพระปกเกล้า และชมรมกระต่ายอาสา พุทธมณฑลจันทบุรี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมพัฒนาเครือข่ายศูนย์อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในจังหวัดจันทบุรี โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นายแพทย์ บรรจงการ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า และนายวรกร สุขสวัสดิ์ ประธานชมรมกระต่ายอาสา พุทธมณฑลจันทบุรี ร่วมลงนาม โดยมีพระอาจารย์สมบัติ เตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดวิเวการาม (วัดเขาน้อยท่าแฉลบ) จังหวัดจันทบุรี ผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี คณะครูวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ผู้แทนจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และผู้แทนจากชมรมกระต่ายอาสา พุทธมณฑลจันทบุรี ร่วมพิธีในครั้งนี้ นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ยังได้มอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้แก่หน่วยงานที่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2