วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วิทยาลัยเทคนิคจันทุบรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

รับสมัครงาน