วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน จัดกิจกรรม “ปันน้ำใจผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID – 19” นำข้าวกล่องจำนวน 150 กล่อง ขนมจำนวน 150 ชิ้น และน้ำดื่มจำนวน 300 ขวด ร่วมกันนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในช่วงที่มีการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19 ณ ลานจอดรถ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ในการนี้ได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โดยการคัดกรองบุคคล เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือ