ร่วมต้อนรับนายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.09 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับนายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี