คณะครูพิเศษสอนร่วมจัดทำ ที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบป้องกันโรค COVID – 19

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 คณะครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมจัดทำ “ที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบป้องกันโรค COVID – 19” โดยไม่ต้องใช้มือกดหรือบีบขวดเจลแอลกอฮอล์ สามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสด้วยมือลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ เพื่อใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และเตรียมความพร้อมในการรับรายตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะมารายงานตัวระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2563 นี้ โดยมีครูแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ และครูจิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ให้คำปรึกษาในการจัดทำ