ร่วมต้อนรับ ผู้แทนจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ผู้แทนจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในโอกาสที่เข้าติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของนางสุพัฒนา ร่วมโพธิ์รี ครูหมวดวิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2562 ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี