www.technicchan.ac.th

เทศบาลเมืองจันทบุรี ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นหมอกควันและพ่นละอองฝอยเพื่อกำจัดยุงลาย ภายในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองจันทบุรี ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นหมอกควันและพ่นละอองฝอยเพื่อกำจัดยุงลาย ภายในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และคณะผู้บริหาร ครู ร่วมรับมอบจากนางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี และนายยุคล พิสมยรมย์เลขานุการนายกเทศมตรีเมืองจันทบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี