พิธีมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดกิจกรรม มุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ประกอบด้วย ครูวันชัย เสาวรส แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ครูบำรุง รื่นรมย์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ครูสมหวัง ชุนหชัย แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ครูอลิสสา กูรมะสุวรรณ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ ครูเฉลิมศรี จักขุทิพย์ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ เเละครูสถาพร เจริญพร แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน โดยมีบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นักเรียนนักศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี