ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลผู้บริหารและครูดีศรีอาชีวศึกษา

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลผู้บริหารและครูดีศรีอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ผู้ที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับรางวัล ผู้บริหารดี นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และรักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับรางวัล ผู้บริหารดี และนายณัฐวิทย์ อุ้มรัมย์ ครูแผนกวิชาการตลาด ได้รับรางวัลครูดี