ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก