แบบแข่งขันทักษะงานปูน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

คลิดที่ลิงค์ >>>>>> https://drive.google.com/drive/folders/1McrBO6K2EurNwcU8Li_8sbZ7ygCwUbEZ