เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างก่อสร้าง/สาขาช่างโยธา ประจำปีการศึกษา 2565-2567