พิธีลงเสาเอกเสาโท อาคารอำนวยการ 2 ชั้น หลังใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. พิธีลงเสาเอกเสาโท อาคารอำนวยการ 2 ชั้น หลังใหม่ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยมีนายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ บริเวณสถานที่สร้างอาคารหลังใหม่ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี