www.technicchan.ac.th

มอบทุนการศึกษา

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. บริษัท เจมส์ไอแมค จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี ส่งออกและขายปลีกเครื่องประดับที่ทำจากอัญมณีทุกชนิด มอบทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท และบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ จำนวน 70,000 บาท รวมมูลค่า 100,000 บาท ให้กับแผนกเครื่องประดับอัญมณี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยนางสาวนวลจันทร์ บำรุงกิจ ตำแหน่งกรรมการ บริษัท เจมส์ไอแมค จำกัด เป็นผู้ส่งมอบ โดยมีนางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี เป็นผู้รับมอบทุนและเงินบริจาคในครั้งนี้ ภายใต้การดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี แผนกเครื่องประดับอัญมณี เขต 2