www.technicchan.ac.th

ประกอบพิธีไหว้เทวดาฟ้าดิน

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมคณะกรรมการศาลหลักเมืองจันทบุรี ประกอบพิธีไหว้เทวดาฟ้าดิน เนื่องในโอกาสวันเกิดเทวดาฟ้าดินเช้าวันนี้ที่ศาลหลักเมืองจันทบุรี นายถนอมทรัพย์ ลี้เลิศรัชบดี ประธานกรรมการศาลหลักเมืองจันทบุรี พล.ต.ต.นราเดช กลมทุกสิ่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดจันทบุรี พ.ต.อ. เตชิต กุลกนิษฐรากร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการศาลหลักเมือง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ร่วมกันประกอบพิธีไหว้เทวดาฟ้าดิน ในโอกาสที่ตรงกับวันเกิด ทั้งนี้ พิธีไหว้เทวดาฟ้าดิน ทางกรรมการศาลหลักเมือง ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปี โดยถือเอาหลังวันตรุษจีน 9 วัน เป็นวันตรงกับวันเกิดเทวดาฟ้าดิน การไหว้ก็เพื่อขอให้เทวดาฟ้าดิน ได้ปกปักษ์ รักษา ให้พี่น้องประชาชนชาวจันทบุรี ได้อยู่ดี มีสุข ประกอบอาชีพ ด้วยความเจริญก้าวหน้า รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง และในโอกาสเดียวกันนี้ ทางผู้บังคับการตำรวจภุธรจังหวัดจันทบุรี ก็ได้นำข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี ร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบๆศาลหลักเมืองจันทบุรี ด้วยขอบคุณภาพ จาก : CTV จันทบุรี