www.technicchan.ac.th

พิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. พิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานพิธีปิดในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จากสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีปิดโดยพร้อมเพรียง ภายใต้การดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หอประชุมจันผา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี