www.technicchan.ac.th

การเตรียมความพร้อมและให้กำลังใจ ครูที่ปรึกษาและนักศึกษา ทีมแมทจันท์ (Mat Chan)

วันเสาร์​ที่ 18 ธันวาคม​ 2564 นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมและให้กำลังใจ ครูที่ปรึกษาและนักศึกษา ทีมแมทจันท์ (Mat Chan)วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ในการแข่งขันคัดเลือกทีมธุรกิจรอบชิงชนะเลิศ โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ ประจำปี 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2