www.technicchan.ac.th

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เปิดรับสมัคร นักเรียน – นักศึกษา (รอบโควตาที่สถานศึกษาส่งรายชื่อเข้ามาเท่านั้น) ประจำปีการศึกษา 2565