www.technicchan.ac.th

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือแก่ทางวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดยนางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าพบนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เนื่องในโอกาสที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือแก่ทางวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเสมอมา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี