การประชุมคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 การประชุมคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เรื่องการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีนางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี