www.technicchan.ac.th

ประเมินการทำงาน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการทำงาน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางกาาศึกษา (กสศ.) วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยมีนางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะดำเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียง ภายใต้การดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี