รายการคนจันท์ทันข่าว ของ​สถานีโทรทัศน์ CTV จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมให้สัมภาษณ์ รายการคนจันท์ทันข่าว ของ​สถานีโทรทัศน์ CTV จังหวัดจันทบุรี ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Streamyard ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม ดำเนินงานโครงการ Fix it Center วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยทางธรรมชาติ โดยจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2564 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ที่กำลังจะถึงนี้