ฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวช 2 ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี