ส่งมอบหุ่นยนต์ส่งอาหาร จำนวน​ 4 ตัว ให้กับโรงพยาบาล​พระ​ปกเกล้า​จันทบุรี​

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และศาลหลักเมืองจันทบุรี ได้ส่งมอบหุ่นยนต์ส่งอาหาร จำนวน​ 4 ตัว ให้กับโรงพยาบาล​พระ​ปกเกล้า​จันทบุรี​ โดยนายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้มอบหมายให้นายณรงค์ เกษตรภิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นตัวแทนมอบหุ่นยนต์ให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรีโดยนายแพทย์ธีรพงค์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ส่งอาหารและเวชภัณฑ์ การจัดสร้างนี้โดยแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และแผนกช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ณ ลานพระบรม​รูปพระบามสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลพระปกเกล้า