การฉีดวัคซีน (Pfizer) นักเรียนระดับ ปวช.1 เเละ ปวช.2

ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีน (Pfizer) นักเรียนระดับ ปวช.1 เเละ ปวช.2 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ดาวน์โหลด เอกสารขออนุญาตฉีดวัคซีน คลิก : https://drive.google.com/file/d/1nZOFXXVnC_fn5adT8zUAV5zD5iOLyVRh/view