www.technicchan.ac.th

นักศึกษาทีมชนะเลิศการเขียนแผนธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี ป้าแกลบ OTOP

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นำโดย นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครูศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นำนักศึกษาทีมชนะเลิศการเขียนแผนธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี ป้าแกลบ OTOP อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี