www.technicchan.ac.th

ร่วมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 และมีการจัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วัดตะบกเตี้ย (เขาเทพนิมิต) จังหวัดจันทบุรี