การประชุมการจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. การประชุมการจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูหัวหน้าแผนก และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี