www.technicchan.ac.th

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยนายสุนทร เรืองวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม เป็นประธานคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประเมินฯ โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอินจันท์ และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี