www.technicchan.ac.th

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม เป็นประธานคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประเมิน ณ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม