www.technicchan.ac.th

ต้อนรับคณะทำงานจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

วันศุก​ร์ที่​ 18 มิถุนายน​ 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนครู ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 นำโดยนายโสภณ กันภัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา​ภาคกลาง 3 เนื่องในโอกาส​เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเอง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบัน​การอ​าชีวศึกษาภ​าคตะวันออก​ ณ ศูนย์​การเรียนรู้​เพื่อบริการ​ชุมชน​ วิทยาลัย​เทคนิค​จันทบุรี