www.technicchan.ac.th

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 1 รุ่นนักเรียนชาย

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ขอแสดงความยินดีกับ นายมณีสาร นนทะวงษา นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 1 รุ่นนักเรียนชาย ครูผู้ควบคุม ครูอดิชัย คุ้มแถว จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก