www.technicchan.ac.th

พิธีเปิดการอบรมระบบเครือข่ายแบบสายและไร้สาย

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา13.45 น. พิธีเปิดการอบรมระบบเครือข่ายแบบสายและไร้สาย ภายใต้การดำเนินงานของแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บริษัท HPE ARUBA เพื่อมาบรรยายและให้ความรู้กับนักศึกษา โดยมีนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะครู และนักศึกษาระดับ ปวส. แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมพิธิเปิดโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี