www.technicchan.ac.th

ร่วมดำเนินรายการอาชีวศึกษาพัฒนาจังหวัด ระหว่างเวลา 10.10-11.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลา 10.10 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม พร้อมด้วย นางสาวปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมดำเนินรายการอาชีวศึกษาพัฒนาจังหวัด ระหว่างเวลา 10.10-11.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี คลื่นสถานี 90.25 MHz. และทางเฟซบุ๊ก แฟนรายการ สวท.จันทบุรี