www.technicchan.ac.th

โครงการอาชีวะอาสาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการอาชีวะอาสาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ภายใต้การดำเนินงานร่วมกันของเครือข่ายซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรีปิยะกลการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ในครั้งนี้ โดยมีพลตำรวจตรี จรัล จิตเจือจุน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 รักษาการแทนผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีคณะดำเนินงานจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอย่างพร้อมเพรียง โครงการนี้จะเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลหลังเมืองจังหวัดจันทบุรี