ให้การต้อนรับ พลตำรวจตรี จรัล จิตเจือจุน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 รักษาการแทนผู้บังคับการ

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ให้การต้อนรับ พลตำรวจตรี จรัล จิตเจือจุน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 รักษาการแทนผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี เนื่องในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และสมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี