www.technicchan.ac.th

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) รอบ 2

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) รอบ 2 ภายใน – ภายนอก อาคารเรียน ห้องพักครู ตามแผนกวิชา และอาคารสำนักงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เพื่อคุมควบและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้