www.technicchan.ac.th

ร่วมดำเนินรายการอาชีวศึกษาพัฒนาจังหวัด ระหว่างเวลา 10.10-11.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.10 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ในนามประธานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางนราธิป วิชัยดิษฐ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์​ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยนายปูรณ์นรินทร์ เพ็ญวงษ์ ครูแผนกวิชาช่างเชื่อม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมดำเนินรายการอาชีวศึกษาพัฒนาจังหวัด ระหว่างเวลา 10.10-11.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี คลื่นสถานี 90.25 MHz. และทางเฟซบุ๊ก แฟนรายการ สวท.จันทบุรี