www.technicchan.ac.th

พิธีเปิดกิจกรรมอาชีวอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 พิธีเปิดกิจกรรมอาชีวอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายสมภพ ศรีแก้ว หัวหน้างานโครงการพิเศษ พร้อมด้วย นายรัฐวิชญ์ วรวัชร์พัฒนากุล หัวหน้างานยานยนต์ นำรถหน่วยบริการเครื่องที่ Fix It Center วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร