www.technicchan.ac.th

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสุนทรพจน์หัวข้อ เยาวชนไทย ร่วมแก้ไขปัญหาเหล้าเบียร์

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมมาดา บุญเนียน ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสุนทรพจน์หัวข้อ เยาวชนไทย ร่วมแก้ไขปัญหาเหล้าเบียร์ ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จันทบุรี ครูผู้ฝึกซ้อม ครูสุพัฒนา ร่วมโพธิ์รี