www.technicchan.ac.th

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัล “ครูดีศรีจันทบูร” ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัล “ครูดีศรีจันทบูร” ประจำปี 2563 โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี