www.technicchan.ac.th

การประชุมฝ่ายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. การประชุมฝ่ายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เรื่องการเตรียมความพร้อมจัดสรรโควตานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดย นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นางพัทธนันท์ ภูเเก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และคณะดำเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี