www.technicchan.ac.th

การประชุมคณะทำงานเรื่องการเตรียมความพร้อมจัดสรรโควต้านักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วัน​จันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน​ 2563 เวลา 16.30 น. การประชุมคณะทำงานเรื่องการเตรียมความพร้อมจัดสรรโควต้านักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดย นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เเละคณะทำงาน วิทยาลัย​เทคนิค​จันทบุรี​ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม​อิน​จันท์​ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี