www.technicchan.ac.th

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองพันทหารราบที่ 2ฯ พัน.ร.2 กรม ร.1 พล.นย. ครบรอบ 65 ปี

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองพันทหารราบที่ 2ฯ พัน.ร.2 กรม ร.1 พล.นย. ครบรอบ 65 ปี จัดโดย กองพันทหารราบที่ 2ฯ โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ณ สนามหน้ากองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2ฯ ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี