www.technicchan.ac.th

มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 07.50 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยนางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทรัพยากร มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สนับสนุนโดย บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนมาตรฐานโลก โดยมีนักศึกษา ระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชาเข้ารับทุน ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 20 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร ผู้แทนครู และนักศึกษา ยังได้ร่วมบันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึก ณ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี